Desktop & tablet

Mobiel

Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en alle verkooptransacties op de website https://www.vanreethpuurs.be (de “Online Shop”) met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website https://www.vanreethpuurs.be (de “Producten”). De website is eigendom van en wordt beheerd door Oud Huis Van Reeth bvba, Hoogstraat 19, 2870 Puurs (België), met bedrijfsnummer BE 0434.501.008 (de “Verkoper”, “wij” of “ons”, al naargelang het geval), die optreedt als verkoper van de Producten.

Het plaatsen van een bestelling op www.vanreethpuurs.be impliceert de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen van de Voorwaarden zijn alleen van toepassing op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van de Voorwaarden af te drukken of op te slaan op uw harde schijf wanneer u besluit een bestelling te plaatsen op www.vanreethpuurs.be.

2. HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING OP

Om een bestelling te plaatsen op www.vanreethpuurs.be dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– U heeft ons uw naam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie meegedeeld;
– U bent minstens 18 jaar oud;
– Indien u met een betaalkaart heeft betaald, dient u de rechtmatige eigenaar of geautoriseerde houder te zijn van een geldige betaalkaart voor de aankoop van Producten.

Wanneer u een persoonlijke account aanmaakt, moet u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aanmaken. Bescherm uw wachtwoord te allen tijde en geef het niet door. U bent verantwoordelijk voor alle aankopen die via uw gebruikersnaam en wachtwoord worden gedaan.

Bestellingen op www.vanreethpuurs.be hebben het volgende proces:
– U kiest de Producten;
– U voert uw betalingsgegevens in en kiest een leveringsadres;- Autorisatie van de betaling;
– Wij sturen u een bevestiging van de ontvangst van de bestelling per e-mail zodra de betaling is verwerkt;
– Wij incasseren de betaling van uw bankrekening;
– We versturen de producten;
– U ontvangt de producten.

3. VERWERKING VAN DE BESTELLING

Bestellingen op www.vanreethpuurs.be zijn niet bindend voor de Verkoper. Ze worden pas bindend voor de Verkoper als de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij hebben het recht om uw bestelling om welke reden dan ook af te wijzen.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling met uw ordernummer en de gegevens van de bestelde Producten. Deze ontvangstbevestiging houdt niet in dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het sluiten van de koopovereenkomst vindt plaats indien en zodra de bestelde Producten naar u worden verzonden. Na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren zolang u de Producten nog niet heeft ontvangen.

Wij hebben het recht om uw bestelling te weigeren indien:

– Er een technische of prijsfout is opgetreden op de website www.vanreethpuurs.be op het moment van bestellen;

– Het bestelde Product niet beschikbaar is (in het geval dat het bestelde Product niet beschikbaar is, zullen wij u via e-mail informeren);

– De verstrekte betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn.

– Onze beveiligingssystemen geven aan dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;

– We hebben reden om aan te nemen dat de Koper jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling om een van de bovengenoemde redenen weigeren of annuleren, zullen wij – al naar gelang het geval – de voor het product betaalde prijs en de betaalde verzendkosten terugbetalen.

4. PRIJZEN, LEVERINGS- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN

De prijzen vermeld op de website www.vanreethpuurs.be zijn inclusief BTW. Ze gelden alleen voor bestellingen die op de website www.vanreethpuurs.be worden geplaatst.

Hoewel we de website www.vanreethpuurs.be met zorg hebben samengesteld, kunnen de getoonde prijzen foutief zijn. Eventuele foutieve prijzen worden zo snel mogelijk gewijzigd en zijn niet bindend voor ons.

De afzonderlijke kosten voor de levering en verwerking en de toepasselijke belastingen worden bij de bestelling vermeld.

De leveringskosten worden in de winkelwagen getoond. De relevante kosten voor leveringen naar België, Nederland, Frankrijk (niet de overzeese gebieden). , Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk & Noord-Ierland (niet de Kanaaleilanden) staan hieronder vermeld. Voor levering naar andere landen kunt u contact met ons opnemen om de relevante verzendkosten te ontvangen.

Land Verzendkosten (incl. BTW)                               Geschatte levertijd

België                                   6 €                                         1 tot 3 werkdagen

Nederland                          15€                                       2 tot 5 werkdagen

Frankrijk                              15€                                        3 tot 5 werkdagen

Luxemburg                        15€                                        3 tot 5 werkdagen

Duitsland                            15€                                        3 tot 5 werkdagen

Verenigd Koninkrijk        15€                                        3 tot 5 werkdagen

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN

De Verkoper garandeert niet dat alle Producten op de website www.vanreethpuurs.be beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te verwijderen of niet meer beschikbaar te stellen voor verkoop.

Wij proberen de bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin wij de Producten niet op tijd kunnen verzenden en de door ons aangegeven levertijd niet kunnen halen. Een door ons opgegeven levertijd moet daarom worden beschouwd als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om het resultaat van de levering van de Producten op de geschatte leveringsdatum te bereiken.

Indien u de levering of de ontvangst van de Producten onredelijk lang uitstelt nadat wij u hebben geïnformeerd dat wij hebben getracht de Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist afleveradres heeft opgegeven waardoor de Producten na de eerste poging tot levering aan ons zijn geretourneerd, gaan wij ervan uit dat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en zullen wij de betaalde prijs voor de Producten terugbetalen in overeenstemming met ons retourbeleid en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP

De presentatie van de kleuren van de Producten op deze website is onder andere afhankelijk van de instellingen van uw monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. De gepresenteerde kleuren kunnen daarom afwijken van de daadwerkelijke kleuren van de Producten.

7. BETALING

Voor de afwikkeling van online betalingen werken wij samen met MOLLIE.  Wij hebben geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van onze klanten. De betaling kan alleen met geautoriseerde debet kaarten worden uitgevoerd. De geautoriseerde kaarten staan vermeld op de website www.vanreethpuurs.be. U dient de gegevens van de kaart op te geven wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht bij verzending van de bestelde producten. Wij versturen de Producten pas nadat de uitgever van de kaart toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de kaart voor de betaling van de bestelde Producten.

8. GEBREKKIG PRODUCT OF VERKEERDE LEVERING

Bij ontvangst moet je de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien je van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, teken je de leveringsbon niet af en/of vermeldt je duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van jouw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email info@vanreethpuurs.be

9. TERUGZENDINGEN

Indien u een Product heeft gekocht voor persoonlijk gebruik als consument en u wenst gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u onze klantenservice hiervan binnen 14 dagen na levering van het betreffende Product(en) per e-mail (info@vanreethpuurs.be) op de hoogte te stellen en een verzoek tot terugzending in te dienen. Als onze klantenservice uw verzoek goedkeurt, zal zij u per e-mail instructies geven voor het retourneren van het (de) Product(en). Ingeval de consument zich op het herroepingsrecht beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Oud Huis Van Reeth bvba, Hoogstraat 19-21, 2870 Puurs.

U hebt ook het recht om Producten die u via de website www.vanreethpuurs.be hebt gekocht, te retourneren indien deze Producten defect of niet-conform zijn. In dat geval dient u zo snel mogelijk na levering (max. 3 dagen) een verzoek tot terugzending in te dienen bij onze klantenservice. Als onze klantenservice uw verzoek goedkeurt, zal zij u per e-mail instructies geven voor het retourneren van het (de) Product(en).

Wij zullen in ieder geval alleen verzoeken van terugzending goedkeuren als het een compleet product betreft of op enige wijze is gebruikt (anders dan door redelijke slijtage bij het onderzoeken ), en de producten in de originele verpakking worden geretourneerd.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd blijven terwijl u ze onder uw hoede hebt. Behandel de Producten met zorg en breng ze terug in de staat waarin ze aan u geleverd zijn. Zorg ervoor dat de Producten op de juiste wijze zijn verpakt. Alle bederfelijke producten kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd. Eveneens voor producten die speciaal voor de consument gemaakt zijn, kan men zich niet beroepen op het herroepingsrecht.

Retourzending of vervanging van de Producten kan alleen plaatsvinden nadat wij alle te retourneren Producten hebben ontvangen.

In het geval dat u Producten retourneert die u

  1. niet gemachtigd waren om terug te keren,
  2. die niet meer in hun oorspronkelijke staat zijn,
  3. die niet op de juiste wijze zijn verpakt,
  4. die onvolledig zijn,
  5. waarvoor u niet heeft betaald voor de levering
  6. of in verband waarmee u niet de vereiste zorg heeft betracht om de Producten in goede staat te retourneren,

wij behouden ons het recht voor uw retourzending te weigeren en de gevraagde terugbetaling te weigeren of u de kosten in rekening te brengen die nodig zijn voor het uitvoeren van de noodzakelijke reparaties, herbevoorrading of soortgelijke directe kosten die voortvloeien uit of verband houden met de betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen).

10. REFUNDEREN

Restituties kunnen pas plaatsvinden nadat alle producten in hun oorspronkelijke staat aan ons zijn geretourneerd.  Wanneer u ervoor kiest om te betalen met een debet kaart, zullen wij de terugbetaling op deze rekening storten. Alle terugbetalingen gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten.

11. OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE

We zullen alles doen wat nodig is om onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen indien deze is veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen. In geval van vertraging zullen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, presteren.

12. AANSPRAKELIJKHEID

In deze voorwaarden wordt de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de levering van Producten uiteengezet. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn er geen garanties, voorwaarden of bepalingen die bindend zijn voor de Verkoper, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling of anderszins voor economische schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst en/of omzet of verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade, of enige andere indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, ongeacht hoe deze is veroorzaakt. Niets in deze Voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten en niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

13. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Een uitgebreide uitleg vindt u bij Privacy policy.

14. ZEKERBAARHEID

Een termijn of deel van een termijn van deze Algemene Voorwaarden die onwettig of niet afdwingbaar is, kan worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en de overige voorwaarden of delen van de termijn van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht.

15. CONTACTGEGEVENS

Indien u nog vragen heeft over de aankoop van Producten via de website www.vanreethpuurs.be, kunt u onze klantendienst contacteren via e-mail (info@vanreethpuurs.be) of telefonisch (+32 (0)38890057) van maandag tot zaterdag tussen de openingsuren van de winkel, behalve op woensdag, zondag  en feestdagen.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Mechelen (België) zijn exclusief bevoegd.